Kozmetikai termék felelős személy (gyártó, importőr) általi CPNP bejelentése

FONTOS! A CPNP portálon történő bejelentés nem elegendő feltétele a jogszerű forgalmazásnak.

Csak az a kozmetikai termék hozható forgalomba, mely rendelkezik a 1223/2009/EK rendelet szerinti tartalmi és formai elemekkel bíró biztonsági értékeléssel és biztonsági jelentéssel, termékinformációs dokumentációval (TID) és címkézéssel, és előállítását az  EN ISO 22716 iránymutatása szerint, a helyes gyártási gyakorlatnak (GMP) megfelelően végzik. Ezen követelményeknek azon, már forgalomban lévő kozmetikai termékeket is meg kell feleltetni, melyek korábban rendelkeztek hasonló dokumentációval, és mely kozmetikai termékeket a 76/768/EGK irányelv értelmében az OÉTI 2013. július 11-e előtt nyilvántartásba vett, és forgalomba hozatalát engedélyezte.

2013. július 11-e után a kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően felelős személy (gyártó, importőr) a következő adatokat köteles bejelenteni  elektronikus úton (CPNP)  a Közösség felé:

 1. a kozmetikai termék kategóriája és neve vagy nevei, amelyek lehetővé teszik a termék egyedi azonosítását;
 2. a felelős személy (jogi vagy természetes személy) neve és címe, akinél a termékinformációs dokumentáció könnyen hozzáférhető;
 3. behozatal esetén a származási ország;
 4. azon tagállam megnevezése, ahol a kozmetikai terméket forgalomba hozzák;
 5. azon természetes személy adatai, akivel szükség esetén fel lehet venni a kapcsolatot;
 6. nanoanyagok formájában jelenlévő anyagok és:
  1. azok azonosítása
  2. az ésszerűen előre látható expozíciós körülmények;
 7. CMR anyagok neve és CAS vagy EC-száma;
 8. a keretreceptúra, amely káros mellékhatások jelentkezése esetén lehetővé teszi a gyors és szakszerű orvosi ellátást.

A megadott információk bármely változása esetén a felelős személy késedelem nélkül aktualizálni köteles azokat.

Kozmetikai termék felelős személy (gyártó, importőr) általi CPNP bejelentése

Alkalmazni kell a rendelet ezen paragrafusát azokra a már forgalomban lévő kozmetikai termékekre is, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján jelentettek be.

A kozmetikai termékek csak akkor forgalmazhatók, ha azok tárolóedényén és csomagolásán letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában szerepelnek  a kötelező címkézési  információk.

A kozmetikai termék forgalomba hozatalakor a felelős személy bejelenti a Bizottságnak az eredeti címkézést és  fényképet mellékel a megfelelő csomagolásról. A kozmetikai termék forgalomba hozataláig kötelező feltölteni!

A nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékeket, melyeket  felelős személy 2013. január 11.-t követően kíván forgalomba hozni, 6 hónappal a forgalomba hozatalt megelőzően, az általános bejelentésen felül, a nanoanyag vonatkozásában elektronikus úton külön is be kell jelentenie a Bizottságnak.  (2-féle bejelentést kell tenni!A nanoanyaggal kapcsolatban  következő adatokat kell bejelenteni >>>»

CPNP portál használatáról bővebben itt olvashat>>>

Ne feledje! A CPNP portálon történő bejelentés nem elegendő feltétele a jogszerű forgalmazásnak.