Nanoanyag

A nanoanyag olyan oldhatatlan vagy biológiailag perzisztens, mesterségesen előállított anyag, amelynek egy vagy több külső mérete vagy belső szerkezete az 1-100 nm tartományon belül van.
A nanoanyagokat tartalmazó valamennyi kozmetikai termék esetében biztosítani kell az emberi egészség magas szintű védelmét.

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 16. cikke előírja, hogy a 13. cikkben előírt bejelentésen kívül a felelős személynek hat hónappal a forgalomba hozatal előtt be kell jelentenie a nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékeket a Bizottságnak. Eltérő rendelkezés hiányában azonban a 16. cikk rendelkezései nem vonatkoznak a 14. cikkben szabályozott, színezékként, tartósítószerként vagy UV-szűrőként használt nanoanyagokra. A bejelentéssel a felelős személy megbízhat egy nanoanyagokért felelős megbízottat.

közvetlen linka könyvjelzőbe.