Szolgáltatásaink – biztonsági értékelés, termékinformációs dokumentáció TID, címkézés, CPNP bejelentés, nyilvánosság tájékoztatási kötelezettség

A 1223/2009/EK kozmetikai rendelet lényeges elemeivel, a legfontosabb definícióikkal és az egyes rendelkezésekkel külön  is foglalkozunk.Szolgáltatásunk - kozmetikai termékek megfeleltetése a 1223/2009/EK kozmetikai rendeletnek - termékinformációs dokumentáció TID, biztonsági értékelés, címkézés, CPNP bejelentés, nyilvánosság tájékoztatási kötelezettség

Szolgáltatásunk a 1223/2009/EK rendelet alábbi lényeges pontjait érinti:

  1. kozmetikai termék biztonsági értékelése és biztonsági jelentés
  2.  termékinformációs dokumentáció (TID)
  3. kötelező címkézési követelmények
  4. CPNP bejelentési kötelezettség
  5. a nyilvánosság közérdekű információkhoz való hozzáférésének biztosítása

» Kérje árajánlatunkat!

 Biztonsági értékelés és biztonsági jelentés

A forgalmazott kozmetikai termékeknek biztonságosaknak kell lenniük az emberi egészségre, amennyiben rendeltetésszerűen vagy ésszerűen, előrelátható feltételek mellett használják.

Új kozmetikai termék első forgalomba hozatalát megelőzően a kozmetikai terméket a vonatkozó adatok alapján biztonsági szempontból értékelni kell, és a kozmetikai termékről biztonsági jelentést kell kiállítani.

Szolgáltatásunk: Kozmetikai termékek biztonsági értékelése és biztonsági jelentés kiállítása a 1223/2009/EK kozmetikai rendeletnek megfelelően.

FONTOS! A 1223/2009/EK kozmetikai rendelet biztonsági értékelésre és biztonsági jelentés kiállítására vonatkozó részét azokra a már forgalomban lévő a kozmetikai termékekre is alkalmazni kell, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján korábban már bejelentettek.

» Kérje árajánlatunkat!

Termékinformációs dokumentáció (TID)

A kozmetikai termék forgalomba hozatalakor a termékről termékinformációs dokumentációt (TID) kell összeállítani, melyet a felelős személy a címkén feltüntetett saját címén, elektronikus vagy egyéb formában könnyen hozzáférhetővé tesz a azon tagállam illetékes hatósága számára, ahol a dokumentációt tárolják. A termékinformációs dokumentációt az utolsó kozmetikai terméktétel forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig kell megőrizni.

Szolgáltatásunk: Kozmetikai termékek termékinformációs dokumentációjának (TID) összeállítása az 1223/2009/EK rendeletnek megfelelően.

FONTOS! A már forgalomban lévő kozmetikai termékek termékinformációs dokumentációját (TID) a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet előírásainak megfelelően aktualizálni kell.

» Kérje árajánlatunkat!

Kötelező címkézési követelmény

A kozmetikai termékek csak akkor forgalmazhatók, ha azok tárolóedényén és csomagolásán letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában szerepelnek a 1223/2009/EK rendeletben előírt  kötelező címkézési információk.

Szolgáltatásunk: Kozmetikumok címketervének elkészítése az 1223/2009/EK Kozmetikai rendelet címkézési követelményének megfelelően.

» Kérje árajánlatunkat!

Elektronikus bejelentés, CPNP portál

A kozmetikai termékek bejelentése 2013. július 11-et követően elektronikus úton történik a Közösség felé. A 1223/2009/EK kozmetikai rendelettel összhangban megkövetelt információkat felelős személy vagy forgalmazó, a CPNP kozmetikai portálon keresztül adhatja meg.

Szolgáltatásunk: Kozmetikai termékek Közösségi bejelentéséhez szükséges dokumentáció összeállítása 1223/2009/EK EU rendeletnek megfelelően, CPNP bejelentés.

FONTOS! A közösségi bejelentést a  már forgalomban lévő kozmetikai termékek vonatkozásában is meg kell tenni.

» Kérje árajánlatunkat!

A nyilvánosság számára közérdekű információ biztosítása

A nyilvánosság tájékoztatása céljából felelős személy gondoskodik arról, hogy az alábbi adatok megfelelő módon, hozzáférhetők legyenek a nyilvánosság számára:

  1. A kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetétele ( mennyiségi információk a 1272/2008/EK rendelet 3. cikkével összhangban, csak a veszélyes anyagokra korlátozva!);
  2. illat- és aromakompozíciók esetén az összetétel megnevezése és kódszáma, a szállító kiléte;
  3. a kozmetikai termék használatából eredő nemkívánatos hatások;
  4. súlyos nemkívánatos hatásokra vonatkozó meglévő adatok.

Szolgáltatásunk: A nyilvánosság tájékoztatását szolgáló keretreceptúra és közérdekű információ összeállítása.

» Kérje árajánlatunkat!