Piacfelügyelet – kozmetikumok

A tagállamok a forgalmazott kozmetikai termékek belső piaci ellenőrzésével felügyelik, hogy azok megfelelnek-e a 1223/2009/EK rendeletnek.

A termékinformációs dokumentáción keresztül elvégzik a kozmetikai termékek és gazdasági szereplők megfelelő szintű ellenőrzését, valamint adott esetben megfelelő minták alapján fizikai és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek.

A tagállamok felügyelik a helyes gyártási gyakorlat elveinek való megfelelést is.

A tagállamok a piacfelügyeleti hatóságokat a feladatuk megfelelő elvégzéséhez szükséges hatáskörrel, erőforrásokkal és tudással ruházzák fel.

title=

Az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az e rendeletben foglalt szabályok betartásának hatósági ellenőrzését

a) a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal),

b) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH),

c) a fogyasztóvédelmi hatóság,

d) az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (1) bekezdése tekintetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.

A helyes gyártási gyakorlat elveinek való megfelelés ellenőrzése érdekében a gyártónak gyártási tevékenységét be kell jelentenie – annak megkezdését megelőzően legalább 30 nappal – a járási hivatalnak.

Ha a kozmetikai termék termékinformációs dokumentációja (TID) Magyarországon található, úgy annak szakmai ellenőrzését a nemzeti hatóság (OGYÉI) végzi.

A nemzeti hatóság (OGYÉI), amennyiben a termékinformációs dokumentáció (TID) nem felel meg az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak, hatósági intézkedés céljából értesíti az OTH-t.

A kozmetikai terméket a GMP-nek megfelelően kell előállítani. Az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kötelezővé teszi az MSZ EN ISO 22716:2008 szabvány alkalmazását.  A helyes gyártási gyakorlatnak (GMP) megfelelő működés felülvizsgálatát és értékelését, a GMP dokumentum meglétét a gyártóknál az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet 22. cikk 2. bekezdése, valamint a 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 4. §. (2) alapján a nemzeti hatóság és a járási (kerületi) hivatal ellenőrzi.