Kozmetikumok termékinformációs dokumentációja. TID összeállítása.

Kozmetikumok termékinformációs dokumentációja (TID) tartalmazza a kozmetikai termékkel kapcsolatos valamennyi lényeges információt. A termékinformációs dokumentációban (TID) szereplő információknak egyértelműen bizonyítania kell a kozmetikai termék biztonságosságát. A tagállamok a termékinformációs dokumentáció (TID) alapján végzik a kozmetikai termék és  a gazdasági szereplők megfelelő szintű ellenőrzését.

A kozmetikai termékek (kozmetikumok) forgalomba hozatalának, EU bejelentésének feltétele a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet előírásainak megfelelő termékinformációs dokumentáció (TID) összeállítása.

A kozmetikai termék forgalomba hozatalakor a felelős személy vezeti az arra vonatkozó termékinformációs dokumentációt, melynek tartalmát szükség szerint aktualizálni kell. A termékinformációs dokumentációt az utolsó kozmetikai terméktétel forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig kell megőrizni.

A felelős személy a címkén feltüntetett saját címén azon tagállam illetékes hatósága számára, ahol a dokumentációt tárolják, a tagállam illetékes hatóságai által könnyen érthető nyelven hozzáférhetővé teszi a termékinformációs dokumentációt.

A 1223/2009/EK kozmetikai rendelet termékinformációs dokumentációra vonatkozó követelményeit kell alkalmazni azokra a kozmetikai termékekre is, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján korábban már forgalomba hoztak.

Szolgáltatásunk: Kozmetikumok termékinformációs dokumentációjának (TID) összeállítása az 1223/2009/EK EU Kozmetikai rendeletnek megfelelően.

Amennyiben új kozmetikumot szeretne forgalomba hozni vagy a már forgalomban lévő kozmetikai termékeit az uniós szabályozásnak megfeleltetni :

Kérésére elkészítjük az adott kozmetikum termékinformációs dokumentációját (TID), vagy meglévő termékinformációs dokumentációját a 1223/2009/EK kozmetikai rendelethez igazítjuk, aktualizáljuk,  és segédkezünk a közösségi  CPNP bejelentés során.Kozmetikumok termékinformációs dokumentációja - TID

A termékinformációs dokumentáció (TID) elkészítéséhez a következő adatokra, dokumentumokra lesz szükségünk: