Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy meglátogatja a professzionalis-kozmetikumok.hu weboldalt (a továbbiakban „Weboldal”), elfogadja az alábbi feltételeket az esetben is, ha nem vásárlója az oldalnak.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetetője:
Cégnév: Professional Beauty Company Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1126 Budapest, Szendrő u. 52. A. ép. I. lh. fsz. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-948608
Adószám: 23005367-2-42
E-mail cím: papjudit.dr@gmail.com

(a továbbiakban PBC Kft.)

1. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmak, valamint az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, logók és más részek a PBC Kft. szellemi tulajdonát képezik.

A PBC Kft. a Weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos jogot fenntart.

A PBC Kft. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelése, illetve archiválása céljából ahhoz, hogy a Weboldalon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a Weboldal látogatója számítógépére letölthesse, azt ott rögzítse, kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. A Weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot nem szerez a PBC Kft. Weboldallal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

A Weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD stb.) történő hasznosítása, bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése nem megengedett. Nem megengedett továbbá a weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A Weboldal tartalmának, illetve a PBC Kft. egyéb szellemi tulajdonának bármely további felhasználása kizárólag PBC Kft. előzetes engedélyével lehetséges. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogait sértő eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében a PBC Kft. minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz.

A PBC Kft. partnereinek Weboldalon megjelenő védjegye/márkaneve/logója stb. az adott partner PBC Kft.-nek adott hozzájárulásával szerepel a Weboldalon.

2. A Weboldal tartalma és felelősség

A PBC Kft. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére. A PBC Kft. nem vállal felelősséget a Weboldalon történt elírásokért, sem pedig a Weboldal tartalmának jogosulatlan, A PBC Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az ezekből adódó jogi következményekért sem.
A PBC Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból keletkeztek. A Weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Kapcsolódó honlapok

A PBC Kft. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget.

4. Adatvédelem és biztonság

A PBC Kft. köteles biztosítani a Weboldalra látogató személyes adatai online védelmét. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldal használatával a látogató aláveti magát az ebben foglaltaknak.

5. Egyebek

A PBC Kft. bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot a felhasználók Weboldalon keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosítások az elfogadást követően, illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.
Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.
A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.
Budapest, 2018. július 3.

Professional Beauty Company
Korlátolt Felelősségű Társaság