Kozmetikai termékbiztonság az Unióban – biztonságos kozmetikumok

Kozmetikai termékbiztonság: A kozmetikai termékeknek (kozmetikumoknak) biztonságosaknak kell lenniük az emberi egészségre a rendeltetésszerű vagy ésszerűen előrelátható körülmények mellett történő használat során.

 • Kozmetikai termékbiztonságA kozmetikai termékek kiszerelése, különösen alakja, illata, színe, külső megjelenése, csomagolása, címkézése, mennyisége vagy mérete élelmiszerekkel való összetéveszthetőség révén nem veszélyeztetheti a fogyasztók egészségét vagy biztonságát.
 • A kozmetikai termék funkcióját (rendeltetését) egyértelműen kell jelölni a tárolóedényen és a csomagoláson egyaránt, kivéve ha a következőekben felsoroltak kombinációjából az egyértelműen nem következik:
  – a termék megjelenése (alakja, mérete és térfogata) pl.: szájrúzs
  – a termék megnevezése (pl.: krém), védjegyek;
  – állítások a termékről (beleértve az általánosan elfogadott idegen kifejezések használatát, (pl.: ” waterproof mascara”), képek, emblémák, jelképes szimbólumok (pl.: egy szem képe vagy egy szemfesték képe).
  Habár a kozmetikai termék funkcióját azon tagállamnak a hivatalos nyelvén kell feltüntetni, amely tagállamban a végfelhasználóhoz kerül a termék, vannak olyan címkén használatos kifejezések, melyek nemzetközileg is elfogadottak: (pl.: „eyeliner”, eau de toilette, stb.).
 • A fogyasztók tájékoztatása érdekében a kozmetikai termékeken pontosan és könnyen érthetően kell feltüntetni a felhasználásukra vonatkozó információkat, használati utasítást. A felhasználásra vonatkozó különleges óvintézkedéseket, ahol ezt a rendelet megköveteli, vagy a gyártó szükségesnek véli, a címkén fel kell tüntetni.
 • A kozmetikai termékek címkézésekor, forgalmazásakor és reklámozásakor tilos az olyan megszövegezés, valamint az olyan elnevezések, védjegyek, képek és egyéb képi vagy más megjelölések használata, amelyek olyan tulajdonságok vagy funkciók meglétére utalnak, amelyekkel az adott termék nem rendelkezik.
 • Kozmetikai termék minőségmegőrzési idejének jelölése.A fogyasztóknak pontos tájékoztatást kell kapniuk arról, hogy a kozmetikai termék meddig tölti be eredeti rendeltetését és marad biztonságos. Egyértelműen kell feltüntetni a késztermék címkéjén a minőségmegőrzési időt, azaz azt az időpontot, ameddig a termék felhasználható. Amennyiben szükséges, ezt az információt a megjelölt minőségmegőrzés biztosításához szükséges tárolási körülmények egészítik ki.
 • Az összetevők feltüntetésének az a célja, hogy a fogyasztó számára átlátható és megfelelő információ adjanak a termékről. A vásárlás időpontjában az összetevők listájának a fogyasztó számára jól láthatónak kell lenni. Az összetétel a csomagoláson tüntetendő fel. Abban az esetben, ha a terméknek nincs csomagolása, akkor a tároló edényen kell jelölni. A kozmetikai termék csomagolásának bármely külső oldalán elegendő az összetevőket feltüntetni. Az „Ingredients” szót követően valamennyi összetevőt fel kell tüntetni. Kivétel: a felhasznált nyersanyagok szennyeződései, a keverékben felhasznált, de a késztermékben nem jelenlevő technikai segédanyagok. Az összetevők hiányos listája félrevezetőnek tekinthető. Az összetevők listáját a kozmetikai termékhez való hozzáadás időpontjában mért súlyuk szerinti csökkenő sorrendben kell megadni. Az 1 %-nál kisebb koncentrációban előforduló összetevőket bármilyen sorrendben fel lehet sorolni az 1 %-nál nagyobb koncentrációban lévő összetevőket követően.
 •  Az SCCNFP (Kozmetikai Termékek és Fogyasztóknak Szánt Nem Élelmiszer Termékek Tudományos Bizottsága) 26 illatanyag komponenst a kontaktallergiás reakciók egyik fontos kiváltójaként azonosított. Ennek alapján állította össze az úgynevezett 26 allergén illatanyag listáját. Az allergizáló kozmetikai illatanyagok megtekintése ». Ezek az anyagok csak megfelelő feltételek betartása mellett használhatók fel. Amennyiben ezek mennyisége a késztermékben meghaladja a rendeletben előírt mennyiségi határt, az összetevők között fel kell tüntetni, így kell felhívni a fogyasztók figyelmét ezen összetevők jelenlétére. Fontos kiemelni, hogy még a természetes illóolajok is tartalmazhatják ezeket a potenciális allergén komponenseket, melyek az arra érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthatnak ki! Az illatanyag-érzékeny személyek az összetétel alapján megfelelő tájékoztatást nyerhetnek.
 • A kozmetikai terméket biztonsági szempontból értékelni kell, és a kozmetikai termékről biztonsági jelentést kell kiállítani. A biztonsági értékelés során mérlegelni kell a késztermékben alkalmazott összetevők egyedi egészségügyi kockázatát. Az értékelés során a késztermékben alkalmazott összetevők mennyiségét, és az egészségügyi kockázatot befolyásoló lehetséges hatásokat figyelemebe kell venni. E hatások pl. a részecskeméret, a felhasznált anyagok vagy nyersanyagok szennyeződése, az anyagok közötti kölcsönhatás. Figyelembe kell venni továbbá a késztermék használatának módját, az alkalmazás hosszát, gyakoriságát stb.  Csak olyan kozmetikum hozható forgalomba, mely az emberi egészségre biztonságos.

A kozmetikai termékbiztonságot a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet szabályozza.