Kérdések – Válaszok Kozmetikai termékek EU forgalomba hozatala

1223/2009/EK kozmetikai rendelet

Igen. Valamennyi gazdasági tevékenység keretében forgalomba hozott kozmetikai termékre alkalmazandók a 1223/2009/EK rendelet előírásai, függetlenül annak felhasználók rendelkezésre bocsátásának céljától (értékesítés vagy felhasználás).

Igen. A rendelet minden kozmetikai termékre vonatkozik, legyen az üzletben árusítva, automatában forgalmazva, interneten megvásárolhatóvá téve, postai úton továbbítva, szakemberek által alkalmazva, szállodákban vagy egészségközpontokban hozzáférhetővé téve.

IGEN. Valamennyi gazdasági tevékenység keretében forgalomba hozott kozmetikai termékre alkalmazandók a 1223/2009/EK rendelet előírásai, függetlenül attól, hogy annak rendelkezésre bocsátása ingyenesen vagy ellenérték fejében valósul meg.

Bérgyártás, bérgyártó

A kozmetikai termékek 1223/2009/EK rendelet előírásainak való megfeleltetése, így a CPNP portálon történő regisztrálására vonatkozó kötelezettség a terméket forgalomba hozó felelős személyre vonatkozik.

A kozmetikai termékeket saját nevük alatt vagy saját márkanéven értékesítő ügyfeleik mindegyikének külön-külön kötelessége a 1223/2009/EK rendelet előírásainak megfelelően biztonsági értékelést/biztonsági jelentést, termékinformációs dokumentációt összeállítani, és azt a terméken feltüntetett saját címén tárolni, valamint saját nevében ügyfelének kell a forgalomba hozandó terméke CPNP bejelentését megtenni.

IGEN. A Közösség területén kívülről származó kozmetikai termék esetében a termék tárolóedényén/csomagolásán a származási országot minden esetben fel kell tüntetnie.

NEM. A kozmetikai termékeket saját nevük alatt vagy saját márkanéven értékesítő ügyfeleik mindegyikének saját termékükhöz rendelt termékinformációs dokumentációt és ezen belül biztonsági értékelést/biztonsági jelentést kell összeállítani, melyet ügyfeleik mindegyike saját – a terméken is feltüntetett címén – köteles tárolni, és a hatóság kérésére azt bemutatni; valamint kötelességük – mint a termékhez rendelt felelő személynek – saját CPNP bejelentést tenni.

NEM. A kozmetikai termékek CPNP portálon történő bejelentésére vonatkozó kötelezettség a terméket forgalomba hozó felelős személyre vonatkozik. A kozmetikai termékeket saját neve alatt vagy saját márkanéven értékesítő felelős személy kötelezettsége saját nevében bejelenteni a forgalmazni kívánt termékeket.

Címkézés

NEM. A terméken a származási országot kizárólag az importált kozmetikai termék esetében kell feltüntetni.

Több cím megadása esetén, ki kell emelni (pl. aláhúzással) azt a címet, ahol a termékinformációs dokumentációt a felelős személy könnyen hozzáférhetővé tette. Amennyiben több cím megadása esetén nincs kiemelés, az illetékes hatóság úgy vélelmezi, hogy felelős személy valamennyi címen elérhetővé tette a termékinformációs dokumentációt.

CPNP bejelentés

Nem. A felelős személynek kizárólag a termék első forgalomba hozatalakor használt eredeti címkét kell feltöltenie a CPNP portálra.

Nem. A CPNP portál nem nyilvános. Kizárólag az illetékes hatóságok (piacfelügyelet, piacelemzés, értékelés és fogyasztói tájékoztatás céljából), a toxikológiai központok vagy a tagállamok által létrehozott hasonló szervezetek (egészségügyi ellátás céljából) kapnak hozzáférést, a lakosság azonban nem tekinthet be a portál adataiba.

Ne várjon, külön visszaigazolást nem fog kapni a bejelentésről. Amennyiben eleget tett a 1223/2009/EK rendelet valamennyi követelményének, forgalomba helyezheti termékét.

Felelős személy

Nem. Az Unió területén kívül letelepedett gyártónak írásbeli meghatalmazással ki kell jelölnie egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, akinek a meghatalmazást írásban kell elfogadnia.

Igen. A forgalmazó lesz a felelős személy, ha saját neve vagy védjegye alatt hoz egy kozmetikai terméket forgalomba, vagy a már forgalomban lévő terméket megváltoztatja oly módon, hogy az kihathat a termékre vonatkozó követelményeknek valómegfelelésre.
A már forgalomba hozott kozmetikai termékekre vonatkozó tájékoztatás lefordítása nem minősül a termék olyan jellegű módosításának, amely kihathat a 1223/209/EK rendelet szerint a termékre vonatkozókövetelményeknek való megfelelésre.

Gyártás, gyártó

Gyártó, aki maga kozmetikai terméket gyárt, gyártat, vagy terveztet és azt saját neve vagy védjegye alatt hozza forgalomba. Gyártó egyben az általa forgalomba hozott termékhez rendelt felelős személy.

Helyes gyártási gyakorlat GMP

Nem. Ugyanazon követelmények vonatkoznak valamennyi kozmetikai terméket gyártóra, akár kicsi, akár nagy gyártóegységben történik a kozmetikai termék előállítása.

Nem. A helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelést lehet, de nem kötelező tanúsíttatni. A termékinformációs dokumentációban a kozmetikai termék gyártójának nyilatkoznia szükséges a helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelésről.

Nem. De a dolgozók biztonságára és a környezetvédelemre is figyelemmel kell lenni a gyártási tevékenység során.

Igen. Az EN ISO 22716:2007 szabvány útmutatást nyújt a kozmetikai termékek előállítása során követendő helyes gyártási gyakorlat (GMP) kialakításához, az előállításhoz, ellenőrzéshez, tároláshoz és szállításhoz. A szabvány magyar nyelven is elérhető: MSZ EN ISO 22716:2008.

Importálás, importőr

Igen. Az  importált kozmetikai termék esetében az importőr az általa forgalomba hozott termékért a felelős személy is egyben. Mindegyik felelős személynek eleget kell tennie a 1223/2009/EK rendeletben foglalt kötelezettségének.

Kozmetikai termék

Nem. A kozmetikai termékek kiszerelése, különösen alakja, illata, színe, külső megjelenése, csomagolása, címkézése, mennyisége vagy mérete élelmiszerekkel való összetéveszthetőség révén nem veszélyeztetheti a fogyasztók egészségét vagy biztonságát, összhangban a másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 87/357/EGK tanácsi irányelvvel.

Termékinformációs dokumentáció TID

A termékinformációs dokumentációt az utolsó terméktétel forgalomba hozatalát követő 10 évig kell megőrizni.

A termékinformációs dokumentációban szereplő információnak azon tagállam illetékes hatóságai által könnyen érthető nyelven kell rendelkezésre állnia, ahol a termékinformációs dokumentációt (TID) tárolják.

Az adatokban bekövetkező bármilyen változás esetén, ill. a termék forgalomba hozatalát követően szerzett további releváns információk ismeretében a termékinformációs dokumentációt folyamatosan aktualizálni kell.