Kozmetikai terméket

FORGALMAZ?

A 1223/209/EK rendelet szerint ki tekinthető forgalmazónak?

Forgalmazó, aki
valamely tagállamban
egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai terméket forgalmaz.
(kivéve gyártót és importőrt)

Valamennyi forgalmazónak a 1223/2009/EK rendeletben foglalt kötelezettségeknek kell eleget tennie.

Vajon Ön

FORGALMAZÓKÉNT

eleget tett valamennyi kötelezettségének?

HA NEM, MIRE SZÁMÍTHAT?

Az illetékes hatóság a 1223/2009/EK rendeletnek nem megfelelő kozmetikai termékkel összefüggésben szankcionál, kötelezi a forgalmazót, hogy a kockázat természetével arányban álló, ésszerű határidőn belül tegye meg intézkedését a kozmetikai termék rendeletnek való megfeleltetése érdekében, továbbá elrendelheti a termék kivonását a forgalomból, és a termék visszahívását is.

Előzze meg a kellemetlenségeket!
Várja felkészülten a hatósági ellenőrzést!
Támaszkodjon szakértelmünkre és e téren szerzett tapasztalatunkra és tudásunkra!

Mi levesszük a forgalmazás előtti összes terhet a válláról!

»   Kérje árajánlatunkat!

Segítünk kozmetikai termékeit megfeleltetni a 1223/2009/EK rendelet előírásainak, támogatjuk termékei jogszerű EU forgalmazásában.

MENNYI IDŐT VESZ EZ IGÉNYBE?

A lehető legrövidebb időn belül keresztülvisszük kozmetikai termékeit a regisztrációs folyamaton, hogy azokat Magyarországon vagy a többi EU tagállamban szabadon forgalmazhassa.

HOGYAN VÉGEZZÜK?

?Ellenőrizzük, hogy a terméken feltüntetésre kerültek-e a kötelező címkézési információk.
Hiányosság esetén tájékoztatjuk a részletekről, így módja lesz gondoskodni arról, hogy felelős személy a korrekciós intézkedéseket megtegye.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kozmetikai termék nem felel meg e rendelet előírásainak, addig nem forgalmazhatja a terméket, amíg az meg nem felel a vonatkozó követelményeknek.

?Ellenőrizzük a minőségmegőrzési idő feltüntetésének helyességét, valamint azt, hogy nem járt-e le a megadott minőségmegőrzési idő.

?Ellenőrizzük, hogy teljesültek-e a 1223/2009/EK rendeletben meghatározott nyelvi követelmények, azaz, azok a címkeinformációk, melyeket azon a nyelven kell feltüntetni, ahol a terméket a végfelhasználó részére forgalmazzák, megfelelően kerültek-e feltüntetésre.

?Ellenőrizzük, vagy kérésére elvégezzük a kozmetikai termék címkeinformációja meghatározott elemeinek magyar nyelvre fordítását, illetve, ha a gyártó gyakorlati oknál fogva a kozmetikai termékhez kötelező címkeinformációt tartalmazó tájékoztatót, címkét, szalagot vagy kártyát mellékelt vagy csatolt, annak magyar nyelvre fordítását.

?Amennyiben bizonyítottnak ítéljük meg, hogy forgalmazói szempontból kozmetikai termékei megfelelnek a 1223/2009/EK rendelet előírásainak, miután megkereste a terméket elsőként bejelentő felelős személyt és bekérte CPNP-referenciaazonosítót (CPNP Reference), megtesszük a forgalmazói CPNP bejelentést.

NINCS TOVÁBBI TEENDŐJE! Innentől kezdve szabadon forgalmazhatja kozmetikai termékeit az EU teljes piacán.

Szívesen megszabadulna  Ön is a forgalmazás előtti  gondjaitól?

»   Kérje árajánlatunkat!