Kozmetikai terméket gyártó, importőr, forgalmazó kötelezettségei

A 1223/2009/EK kozmetikai rendelet a kozmetikum gyártót és az importőrt, valamint a forgalmazót (viszonteladót) önálló kötelezettségekkel ruházza fel.


Kozmetikai terméket gyártó kötelezettségei


Kozmetikai termék gyártó kötelezettségeiGyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki kozmetikai terméket gyárt, illetve ilyen terméket terveztet vagy gyártat, és az adott kozmetikai terméket saját nevével vagy védjegyével ellátva értékesíti.

A Közösség területén belül letelepedett gyártó egyben az általa forgalomba hozott termékekhez rendelt felelős személy. A gyártó írásbeli meghatalmazással kinevezhet egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, aki ezt írásban fogadja el.

A Közösség területén kívül letelepedett gyártónak ki kell neveznie egy, a Közösség területén belül letelepedett felelős személyt (jogi vagy természetes személyt), aki ezt írásban fogadja el. Részletek: Kozmetikai terméket gyártó kötelezettségei »


Kozmetikai terméket importáló – importőr – kötelezettségei


Importőr: az a Közösség területén letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó kozmetikai terméket a közösségi piacon forgalomba hoz.

Az importőr írásbeli meghatalmazással kinevezhet egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, aki ezt írásban fogadja el. Részletek: Kozmetikai terméket importáló kötelezettségei »


Kozmetikai terméket forgalmazó kötelezettségei


Kozmetikai terméket forgalmazók kötelezettségeiForgalmazó: az a természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki a közösségi piacon a kozmetikai terméket forgalmazza, kivéve a gyártót és az importőrt. Részletek: Kozmetikai terméket forgalmazó kötelezettségei »