Nanoanyagok bejelentése

„nanoanyag”: olyan oldhatatlan vagy biológiailag perzisztens, mesterségesen előállított anyag, amelynek egy vagy több külső mérete vagy belső szerkezete az 1-100 nm tartományon belül van;

A  nanoanyagokat tartalmazó terméket 6 hónappal a forgalomba hozatal előtt a Bizottságnak be kell jelenteni. Ezt A 13. cikkben előírt kötelező termék bejelentésen felül kell megtenni!

FONTOS! Amennyiben a kozmetikai terméket már 2013. január 11-e előtt forgalmazták, akkor 2013. január 11. és 2013. július 11. között a bejelentésben rögzített értesítés mellett, elektronikus úton külön be kell jelentenie a Bizottságnak, legalább a rendeletben megfogalmazott információs tartalommal. A bejelentésnek legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) a nanoanyag azonosítása
b) a nanoanyag specifikációja
c) az évente forgalomba hozni kívánt kozmetikai termékekben található nanoanyagok mennyiségének becslése
d) a nanoanyag toxikológiai profilja
e) a nanoanyag biztonsági adatai arra a kozmetikai termékkategóriára vonatkozóan, amelyben használni kívánják
f) az ésszerűen előre látható expozíciós körülmények.

A felelős személy írásban felhatalmazhat egy másik jogi vagy természetes személyt a nanoanyagokkal kapcsolatos bejelentésre, és erről tájékoztatja a Bizottságot.

A Bizottság hivatkozási számot rendel a benyújtott toxikológiai profilhoz, amely helyettesítheti a d) pont alapján bejelentendő információt.

Használati útmutató a nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékek CPNP bejelentéséhez Használati útmutató a nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékek CPNP bejelentéséhez

közvetlen linka könyvjelzőbe.