Nanoanyagot tartalmazó kozmetikai termékek bejelentése

A nanoanyagot tartalmazó kozmetikai termékek bejelentése emberi egészség magas szintű védelmét célozza.

A nanoanyag olyan oldhatatlan vagy biológiailag perzisztens, mesterségesen előállított anyag, amelynek egy vagy több külső mérete vagy belső szerkezete az 1-100 nm tartományon belül van.

A 1223/2009/EK rendelet 13. cikkében előírt kötelező CPNP bejelentésen felül a felelős személynek elektronikus úton, 6 hónappal a forgalomba hozatal előtt be kell jelentenie a nanoanyagot tartalmazó kozmetikai termékeket a Bizottságnak.

A felelős személy írásban felhatalmazhat egy másik jogi vagy természetes személyt a nanoanyagokkal kapcsolatos bejelentés elvégzésére, amiről tájékoztatnia kell a Bizottságot. Az SAAS portálon a megbízott részére „Delegate profile” (Nanoanyagokért felelős megbízott) profilhoz való hozzáférést kell igényelni.

Nanoanyagot tartalmazó kozmetikai termékek bejelentéseEltérő rendelkezés hiányában, a 1223/2009/EK 16. cikke nanoanyag tartalmú kozmetikai termékek külön bejelentésére vonatkozó előírása nem alkalmazandó a 1223/2009/EK rendeletben külön szabályozott,  e rendelet IV. V. VI. mellékletek pozitív listáján szereplő, színezékként, UV-szűrőként vagy tartósítószerként használt nanoanyagokra.

A 1223/2009/EK rendelet a II.-VI.  mellékletek preambulumának megfelelően a nanoanyagot minden esetben kifejezetten megemlíti a mellékletekben, ezt az anyag nevét követő (nano) szóval jelöli.
Pl.:
1223/2009/EK VI/29 Tris-biphenyl triazine {nano}
1223/2009/EK VI/30a  Zinc Oxide {nano}
1223/2009/EK VI/27a  Titán-dioxid {nano}
1223/2009/EK IV/126a  Carbon Black {nano}; CI 77266 {nano}

A nanoanyagot tartalmazó kozmetikai termékek Bizottságnak történő bejelentése legalább az alábbi információkat tartalmazza:

  1. a nanoanyag azonosítása, ide értve kémiai elnevezését (IUPAC) és egyéb leírásait a II–VI. melléklet preambuluma 2. pontjának megfelelően;
  2. a nanoanyag specifikációja, ideértve a részecskék méretét, fizikai és kémiai tulajdonságait;
  3. az évente forgalomba hozni kívánt kozmetikai termékekben található nanoanyagok mennyiségének becslése;
  4. a nanoanyag toxikológiai profilja;
  5. a nanoanyag biztonsági adatai arra a kozmetikai termékkategóriára vonatkozóan, amelyben használni kívánják;
  6. az ésszerűen előre látható expozíciós körülmények.

Használati útmutató a nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékek CPNP bejelentéséhez – letöltés Használati útmutató a nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékek CPNP bejelentéséhez