Keretreceptúra

A keretreceptúra olyan receptúra, amely felsorolja az összetevők kategóriáját vagy rendeltetését, valamint azok maximális koncentrációját a kozmetikai termékben, vagy pedig a mennyiségre és minőségre vonatkozó fontos információkat ad abban az esetben ha a kozmetikai termék nem rendelkezik, vagy csak részben rendelkezik ilyen receptúrával.

A keretreceptúra káros mellékhatások jelentkezése esetén lehetővé teszi a gyors és szakszerű orvosi ellátást.

A kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőző elektronikus bejelentés során meg kell adni a keretreceptúrát [13. cikk 1(h)].

A toxikológia központok, az illetékes hatóságok, az iparszövetségek és a Bizottság szolgálatainak képviselőiből összeállított szakértői csoport kidolgozott egy sorozat előre megadott rokon összetételű termékcsoportot (előre megadott keretreceptúrát – „Predefined Frame Formulation”).

Ezeket az előre megadott rokon összetételű termékcsoportokat (keretreceptúrákat) az 1223/2009/EK rendelet 2. cikkének (s) bekezdése értelmében, a műszaki és a tudományos fejlődés figyelembevételével rendszeresen frissítik.

A kozmetikai termék összetételének bejelentése 3 módon valósítható meg:

  1. „előre megadott rokon összetételű termékcsoport”
  2. „pontos koncentrációk”
  3. „koncentrációtartományok”

megadásával.

Az előre megadott rokon összetételű termékcsoport (előre megadott keretreceptúra= „predefined frame formulation”) alapján történő bejelentésre csak akkor van lehetőség, ha a kozmetikai termék összetétele teljes mértékben megfelel az adott rokon összetételű termékcsoport koncentrációtartományainak.

Amennyiben

  1. valamely alkotórész koncentrációja magasabb, mint az előre megadott rokon összetételű termékcsoportban feltüntetett legmagasabb szint, vagy
  2. az előre megadott rokon összetételű termékcsoport nem tartalmazza a termék valamely alkotórészét,

az előre megadott rokon összetételű termékcsoport (előre megadott keretreceptúra)  kifejezetten nem használható bejelentésre.

Az előre megadott rokon összetételű termékcsoport (előre megadott keretreceptúra) alapján megtett  bejelentést frissíteni kell,

  1. ha a termék már nem sorolható az előre megadott rokon összetételű termékcsoportba,
  2. ha a termék összetételébe új, aggodalomra okot adó alkotórész kerül, vagy
  3. ha valamely aggodalomra okot adó alkotórész már nem szerepel a termék összetételében.

Amennyiben előre megadott rokon összetételű termékcsoportok (előre megadott keretreceptúra) alapján szeretné bejelentését megtenni, bejelentés előtt tanulmányozza, hogy kozmetikai termékének összetétele teljes egészében megfelel-e az adott előre megadott rokon összetételű termékcsoport koncentrációhatárának, azt nem lépi-e túl,  és nem tartalmaz-e a megadott komponenseken felül egyéb,  előre megadott rokon összetételű termékcsoportokban fel nem tüntetett komponenst.

közvetlen linka könyvjelzőbe.