CMR-nek minősített anyagok

CMR-nek minősített – rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító – anyagok:

  1. Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része szerinti 2. kategóriába tartozó CMR-nek minősített anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tilos. Ugyanakkor a 2. kategóriába sorolt anyag felhasználható kozmetikai termékekben, ha az anyagot az SCCS értékelte és azt a kozmetikai termékekben való felhasználásra biztonságosnak találta.
  2. Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része szerinti 1A vagy 1B kategóriába tartozó CMR-nek minősített anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tilos. Mindazonáltal ezen anyagok kozmetikai termékekben való kivételes felhasználása megengedett, ha  megfelelnek a következő feltételek mindegyikének: a) megfelelnek a 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (1)
    HL L 31., 2002.2.1., 1. o. (1) meghatározott élelmiszer-biztonsági követelményeknek; b) az alternatívaelemzés dokumentációja alapján nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok c) az alkalmazásra a termékkategória adott felhasználása céljából kerül sor ismert expozícióval d) az SCCS értékelte ezeket az anyagokat, és biztonságosnak ítélte kozmetikai termékekben való felhasználásukat.

A kozmetikai termékek helytelen használatának kiküszöbölése érdekében be kell tartani az 1223/2009/EK EU rendelet címkézéssel kapcsolatos különleges előírásokat, figyelembe véve a veszélyes anyagok jelenlétéből adódó lehetséges kockázatokat és az expozíció módjait.

közvetlen linka könyvjelzőbe.