Címkézési követelmények

A kozmetikai termékek csak akkor forgalmazhatók, ha azok tárolóedényén és csomagolásán letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában szerepelnek a következő kötelező címkézési információk:

  1. A felelős személy neve vagy bejegyzett cégneve és címe. Importált kozmetikai termékek esetén fel kell tüntetni a származási országot.
  2. A csomagolás idején fennálló névleges tartalom súlyban vagy töltési térfogatban (Kivételek: előrecsomagolt termékek, számos termék amelyeknél a súly vagy térfogat nem releváns, csomagolás, mely 5 g vagy 5 ml-nél kisebb mennyiséget tartalmaz, ingyenes termékminta és egyszer használatos termékek. )
  3. a minőségmegőrzési időt a 30 hónapnál kevesebb minőségmegőrzési idejű készítményeken. HELYESEN: a minőségmegőrzési szimbólumvagy a „felhasználható” szót követően hó/év vagy nap/hó/év, ebben a sorrendben. Esetlegesen különleges tárolási feltételek feltüntetése.
  4. A 30 hónapot meghaladó minőségmegőrzési idejű kozmetikai termékek esetében termékeknél azt a  – felnyitástól számított – időtartamot kell megjelölni, amely alatt a termék biztonságos és a fogyasztóra nézve káros következmény nélkül használható. A szimbólumot az időtartam követi hónapokban és/vagy években. Ezt a követelményt azonban nem kell alkalmazni, ha a felbontás utáni felhasználhatóság időtartama nem releváns, azaz az egyszer használatos termékek, a nem romló termékek vagy a nem felbontható termékek esetében.
  5. A felhasználásra vonatkozó különleges óvintézkedések feltüntetése.
  6. A gyártási tételszám vagy a kozmetikai termék azonosító száma.
  7. A kozmetikai termék rendeltetése,  kivéve, ha az egyértelműen kiderül annak megjelenéséből.
  8. Az összetevők felsorolása. Ezt az információt csak a csomagoláson kell feltüntetni. A felsorolást az „Ingredients” kifejezés előzi meg. Az összetevők listáját a kozmetikai termékhez való hozzáadás időpontjában mért súlyuk szerinti csökkenő sorrendben kell megadni (1%-nál kisebb koncentrációban jelenlevő anyag esetében a sorrend mindegy).  Nanoanyag esetében: annak neve után zárójelben a [nano] szócska. Többféle színárnyalat esetén +/- CI nómenklatúra. Az illat- és aromakompozícióra, valamint nyersanyagaikra a „parfum” vagy „aroma” kifejezés utal + allergén komponensek feltüntetése.

A címkézési információkat annak a tagállamnak a nyelvén kell feltüntetni, ahol a terméket a végfelhasználó részére forgalmazzák (kivéve: „Ingeredients”).

Ha gyakorlati okból a felsorolt információkat a címkén feltüntetni nem lehet, az információt a termékhez mellékelt vagy csatolt tájékoztatón, címkén, szalagon vagy kártyán kell feltüntetni. Erre a címkén vagy a csomagoláson elhelyezett rövid leírással vagy A mellékelt vagy csatolt tájékoztatóra való utalásszimbólum elhelyezésével kell utalni.

Szappan, fürdőgolyók vagy egyéb kisméretű termékek esetében, ahol gyakorlati okokból nem megvalósítható, ezeket az információkat az értékesítésre szánt tároló közvetlen közelében található tájékoztatón kell feltüntetni.

A kozmetikumokra, melyek aerosol kiszerelésben kerülnek forgalomba, további szabályozást kell alkalmazni.

Szolgáltatásunk: Kozmetikumok címketervének elkészítése az 1223/2009/EK Kozmetikai rendelet követelményének megfelelően.

közvetlen linka könyvjelzőbe.