Biztonsági értékelés

Annak igazolására, hogy a kozmetikai termék biztonságos az emberi egészségre, amennyiben rendeltetésszerűen vagy ésszerűen, előrelátható feltételek mellett használják, a felelős személy a kozmetikai termékforgalomba hozatalát megelőzően biztosítja, hogy a kozmetikai termékről a vonatkozó adatok alapján biztonsági értékelés készüljön, és a kozmetikai termékről biztonsági jelentést állítsanak ki, továbbá gondoskodik róla, hogy a kozmetikai termékről kiállított biztonsági értékelést és biztonsági jelentést a termék forgalomba hozatalát követően szerzett további releváns információk ismeretében aktualizálják.
A rendelet ezen előírását azon kozmetikai termékekre is alkalmazni kell, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján jelentettek be.

Biztonsági ellenőr

A kozmetikai termék biztonsági értékelését olyan személy (biztonsági ellenőr) végezheti, aki egyetemi gyógyszerészeti, toxikológiai, orvostudományi vagy ezekkel rokon tudományok terén végzett elméleti és gyakorlati tanulmányok vagy a tagállamok által ezzel egyenértékűnek elismert képzés elvégzését igazoló oklevéllel vagy hivatalos képesítéssel rendelkezik.

közvetlen linka könyvjelzőbe.