Végfelhasználó

Végfelhasználó: a kozmetikai terméket használó fogyasztó vagy szakember.

A címkézési információk nyelvét azon tagállamok joga határozza meg, ahol a terméket a végfelhasználó részére forgalmazzák.

Végfelhasználó: a kozmetikai terméket használó fogyasztó vagy szakember.A végfelhasználók súlyos nemkívánatos hatások észlelése esetén arról jelentést tehetnek a hatás előfordulása szerinti tagállam illetékes hatóságánál. Ez a hatóság azonnal továbbítja az érintett kozmetikai termékről szóló információkat a többi tagállam illetékes hatóságainak és a felelős személynek.

Indokolt esetben, ha az illetékes hatóság megbizonyosodik vagy aggodalomra okot adó nyomós indokai vannak arra nézve, hogy a forgalmazott kozmetikai termék vagy termékek komoly veszélyt jelentenek vagy jelenthetnek az emberi egészségre, a végfelhasználók számára már forgalmazott kozmetikai termék visszaszolgáltatását – a kozmetikai termék visszahívását – rendelheti el az illetékes hatóság.

közvetlen linka könyvjelzőbe.