Felelős személy kötelezettségei

A felelős személy kötelezettsége a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet 3., 8., 10., 11., 12., 13., 14.,15., 16., 17., 18. cikkekben, a 19. cikk (1), (2) és (5) bekezdésében, valamint a 20., 21., 23. és 24. cikkekben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása.

Ha a felelős személyek úgy vélik, vagy okuk van úgy vélni, hogy az általuk forgalomba hozott kozmetikai termék nem felel meg e rendeletnek, azonnal meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a rendeletnek vagy adott esetben kivonja a forgalomból vagy visszahívja a terméket.

A felelős személyeknek az illetékes hatóságokkal – ez utóbbiak kérésére – együtt kell működnie a forgalmazott kozmetikai termékek által okozott kockázatok kiküszöbölése érdekében hozott intézkedések megtételében.

közvetlen linka könyvjelzőbe.