Kozmetikai anyagokkal kapcsolatos információ

Kozmetikai anyagok - piacfelügyeletKozmetikai anyagokkal kapcsolatos információszolgáltatási kötelezettség. Amennyiben komoly kétség merül fel a kozmetikai termékben felhasznált anyag biztonságosságával kapcsolatban, azon tagállam illetékes hatósága, ahol az adott kozmetikai anyagot tartalmazó terméket forgalmazzák, indokolt kérelemben kérheti a felelős személyt, hogy küldje meg azon kozmetikai termékek listáját, amelyekért felelős, és amelyek az adott kozmetikai anyagot tartalmazzák. A listán fel kell tüntetni, hogy milyen koncentrációban vannak jelen ezek az anyagok a kozmetikai termékekben.
Az illetékes hatóságok az e cikkben szereplő információkat piacfelügyeleti, piacelemzési, értékelési és fogyasztói információs célra használhatják fel.

közvetlen linka könyvjelzőbe.