Állatkísérletek tilalma kozmetikumokban

Állatkísérletek tilalma valamennyi EU tagállamban forgalomba hozott kozmetikai termékre érvényes és kötelezően alkalmazandó:

Tilos olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatala, Állatkísérletek tilalma kozmetikumokban.

  1. amelyeknek végső összetételét – a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében – állatkísérletek alapján határozták meg;
  1. amelyek olyan összetevőket vagy összetevő-kombinációkat tartalmaznak, amelyeket – a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében – állatkísérletek alapján határoztak meg,

az alternatív módszerektől eltérő módszer felhasználásával –  azt követően, hogy közösségi szinten ilyen alternatív módszert validáltak és elfogadtak, megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését az OECD-n belül;

Tilos: az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében a kozmetikai késztermékekkel a Közösségen belül végzett állatkísérletek.

Az ismételt dózistoxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxiko-kinetikával kapcsolatosan végzett vizsgálatokra az 1) 2) pont vonatkozásában a végrehajtás határideje 2013. március 11.

Felelős személy kötelezettsége a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet  állatkísérletekre vonatkozó rendelkezésének való megfelelés.

Állatkísérletek tilalma a kozmetikumokban.A felelős személy csak akkor tüntetheti fel a kozmetikai termék csomagolásán vagy a terméket kísérő vagy arra utaló dokumentumban, feliraton, címkén, gyűrűn vagy galléron azt, hogy állatkísérleteket nem végeztek, amennyiben a gyártó és szállítói a kozmetikai készterméken vagy mintapéldányán, vagy az abban lévő bármely összetevőn állatkísérleteket nem végeztek, vagy azok elvégzésével mást nem bíztak meg, és nem használtak semmilyen összetevőt, amelyet mások állatok felhasználásával vizsgáltak új kozmetikai termékek kifejlesztésének céljából.

közvetlen linka könyvjelzőbe.