Termékinformációs dokumentáció – TID

Termékinformációs dokumentáció (TID): A kozmetikai termék forgalomba hozatalakor a felelős személy vezeti,  tartalmát szükség szerint aktualizálja.
A termékinformációs dokumentációt (TID) az utolsó kozmetikai terméktétel forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig kell megőrizni.

Szolgáltatásunk: kozmetikum termékinformációs dokumentációjának (TID) összeállítása a 1223/2009/EK Kozmetikai rendelet követelményeinek megfelelően.

Tartalma:

  • termék leírása
  • biztonsági jelentés (Fontos! a kozmetikai termék 1223/2009/EK előírása szerinti értékelése)
  • a gyártási folyamat leírása és nyilatkozat a helyes gyártási gyakorlatnak (GMP) való megfelelésről
  • indokolt esetben a terméktől várt hatás igazolása
  • állatkísérletekre vonatkozó adatok.

A felelős személy a címkén feltüntetett saját címén azon tagállam illetékes hatósága számára, ahol a dokumentációt tárolják, a tagállam illetékes hatóságai által könnyen érthető nyelven hozzáférhetővé teszi a termékinformációs dokumentációt (TID).
A rendelet ezen követelményeit kell alkalmazni azokra a kozmetikai termékekre is, amelyeket a76/768/EGK irányelv alapján jelentettek be.

A tagállamok a termékinformációs dokumentáción (TID) keresztül végzik a kozmetikai termékek és gazdasági szereplők megfelelő szintű ellenőrzését.

Azon tagállam illetékes hatósága, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák, megkeresheti azon tagállam illetékes hatóságát, amelyben könnyű hozzáférést biztosítottak a termékinformációs dokumentációhoz (TID), hogy igazolja, hogy a termékinformációs dokumentáció (TID) teljesíti a meghatározott követelményeket és, hogy az abban szereplő információ egyértelműen bizonyítja a kozmetikai termék biztonságosságát. A felkérést benyújtó illetékes hatóságnak indokolnia kell kérését.

közvetlen linka könyvjelzőbe.