Bejelentés kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően

A felelős személy a kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően elektronikus úton (CPNP) a Bizottság rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) a kozmetikai termék kategóriája és neve vagy nevei, amelyek lehetővé teszik a termék egyedi azonosítását;
b) a felelős személy neve és címe, akinél a termékinformációs dokumentáció könnyen hozzáférhető;
c) behozatal esetén a származási ország;
d) azon tagállam megnevezése, ahol a kozmetikai terméket forgalomba hozzák;
e) azon természetes személy adatai, akivel szükség esetén fel lehet venni a kapcsolatot;
f)  nanoanyagok formájában jelenlévő anyagok (elnevezésük, expozíciós körülmények)
g) 1A vagy 1B kategóriába tartozó rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) anyagok neve és  CAS vagy EC-száma;
h) a keretreceptúra.
A rendelet ezen előírását kell alkalmazni azokra a kozmetikai termékekre is, amelyeket a 76/768/EGK irányelv alapján jelentettek be.
A megadott információk bármely változása esetén a felelős személy vagy a forgalmazó késedelem nélkül aktualizálja azokat.

Be kell jelenteni a Bizottságnak az eredeti címkézést, és, ha a szöveg megfelelően olvasható, fényképet kell mellékelni a megfelelő csomagolásról.

közvetlen linka könyvjelzőbe.