Már forgalomban lévő kozmetikumok CPNP bejelentése

Felelős személy teendői a már 2013. július 1. előtt forgalomba helyezett kozmetikai termékekkel:

  1. már forgalomban lévő kozmetikumok 1223/2009/EK kozmetikai rendelet szerinti biztonsági értékeltetése;
  2. már forgalomban lévő kozmetikumok termékinformációs dokumentációjának (TID) 1223/2009/EK kozmetikai rendelet szerinti aktualizálása;
  3. már forgalomban lévő kozmetikumok címkézési információinak megfeleltetése a 1223/2009/EK rendelet előírásainak;
  4. már forgalomban lévő kozmetikumok közösségi bejelentése a CPNP portálon;
  5. nanoanyagot tartalmazó, már forgalomban lévő kozmetikumok külön bejelentése 2013. július 11-ig.

A már fogalomban lévő kozmetikai termékek elektronikus CPNP bejelentése 2013. június 11-ig kötelező. A közösségi bejelentés feltétele, hogy a kozmetikai termékek megfeleljenek az egységes uniós 1223/2009/EK kozmetikai rendelet követelményeinek, a gyártás és forgalmazás során pedig kövessék az egységes uniós rendelet előírásait. Ellenőrizze, hogy kozmetikai termékei megfelelnek-e az egységes EU kozmetikai rendelet elvárásainak! Felelős személy – kozmetikum gyártók, importőrök kötelezettségei »

Már forgalomban lévő kozmetikumok közösségi (EU) bejelentése

A kozmetikai termékek biztonságosságának növelése és a piacfelügyelet megerősítése érdekében a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet alkalmazását követően a már forgalomba hozott kozmetikai termékeknek is meg kell felelniük a biztonsági értékelésre, a termékinformációs dokumentációra és a CPNP bejelentésre (értesítésre) vonatkozó, e rendeletben foglalt kötelezettségeknek, akkor is, ha a 76/768/EGK irányelv értelmében már eleget tettek hasonló kötelezettségeknek. A biztonsági értékelést és a biztonsági jelentés kiállítását csak a 1223/2009/EK kozmetikai rendeletben rögzített, megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti.

2013. július 11-et követően olyan kozmetikai termék nem hozható forgalomba, mely nem rendelkezik a 1223/2009/EK rendeletnek megfelelő biztonsági értékeléssel.

A már forgalomban lévő kozmetikai készítmények címkéjét az egységesített tartalmi követelményeknek megfelelő új címkére kell cserélni.  A rendelet címkézési követelményeiről bővebben itt olvashat ».

Forgalmazó feladatai a már forgalomban lévő kozmetikumokkal:

2013. július 11-től azon forgalmazó, aki valamely tagállamban egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai termékeket forgalmaz, és saját kezdeményezésére, a nemzeti jogszabályoknak való megfelelés érdekében lefordítja a termék címkézésének bármely elemét, köteles a 1223/2009/EK rendelet előírásainak megfelelő információkat a CPNP portálon keresztül benyújtani.

Milyen információkat kell bejelentenie a forgalmazónak? »