Kozmetikumok, kozmetikai termékek első forgalomba hozatala, EU bejelentése

Kozmetikai termékek forgalomba hozatal előtti Uniós CPNP bejelentése 2013. július 11-et követően kötelező.

Ezen időponttól kezdődően egyúttal megszűnt az OÉTI engedélyeztetési eljárás és megszűnt az OÉTI nyilvántartásba vétel. Kozmetikumok, kozmetikai termékek első forgalomba hozatala, EU bejelentése

2013. július 11. nappal kezdődően valamennyi kozmetikai termék Uniós elektronikus bejelentését meg kell tenni a közösségi CPNP kozmetikai portálon keresztül!

A  kozmetikai termék CPNP bejelentésének feltétele, hogy a termék mindenben megfeleljen a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet előírásainak.

  • a kozmetikai termék előállítása során kövessék az EN ISO 22716 szabvány útmutatása szerinti helyes gyártási gyakorlatot (GMP);
  • a kozmetikai termék címkézése megfeleljen e rendelet előírásainak;
  • a kozmetikai terméket a rendeletben szabályozott képesítéssel rendelkező személy biztonsági értékelésnek vesse alá, erről ugyancsak a rendelet előírásainak megfelelő tartalmi és formai elemekkel bíró biztonsági jelentést állítson ki;
  • a kozmetikai termékhez a 1223/2009/EK rendelet szerint összeállított termékinformációs dokumentáció (TID) készüljön. A TID-et felelős személy a kozmetikai termék címkéjén feltüntetett saját címén köteles tárolni, és az illetékes hatóság részére – a TID tárolási helye szerinti tagállam illetékes hatósága által könnyen érthető nyelven -,  a TID-hez könnyű hozzáférést kell biztosítania.

Kiemelendő, hogy nanoanyagot tartalmazó kozmetikai termék vonatkozásában –  a termék forgalomba hozatalát megelőzően 6 hónappal -,  külön nanoanyag CPNP bejelentést is kell tenni, kifejezetten a nanoanyagra vonatkozóan (2-féle bejelentés!).

FONTOS! A 1223/2009/EK rendelet biztonsági értékelésre és termékinformációs dokumentációra (TID) vonatkozó követelményét a 2013. július 11.-e előtt már forgalomba hozott, és egyébként OÉTI forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező kozmetikai termékekre is alkalmazni kell, így ezekhez a készítményekhez is új – a 1223/2009/EK rendeletnek megfelelő tartalmi és formai elemekkel bíró – biztonsági értékelést és termékinformációs dokumentációt (TID) kell összeállítani. Erről bővebben itt olvashat »

A 1223/2003/EK rendeletnek mindenben megfelelő kozmetikai termék, melynek bejelentése a CPNP kozmetikai portálon megtörtént, az Unió egész területén szabadon forgalmazható.

Az a forgalmazó (viszonteladó), aki valamely tagállamban már jogszerűen forgalomba helyezett kozmetikai terméket kíván forgalmazni, és a nemzeti jogszabálynak való megfelelés érdekében – saját kezdeményezésére – a kozmetikai termék címkézésének bármely elemét  lefordítja, forgalmazói CPNP bejelentést köteles tenni.

Tudjon meg  többet arról, hogy az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke alapján hogyan történik az új kozmetikumok forgalomba hozatal előtti közösségi bejelentése:

CPNP portál használata »

Milyen információkat kell bejelentenie a felelős személynek? »

Milyen információkat kell bejelentenie a forgalmazónak (viszonteladónak)? »