Gyártó

A gyártó az a természetes vagy jogi személy, aki kozmetikai terméket gyárt, illetve ilyen terméket terveztet vagy gyártat, és az adott kozmetikai terméket saját nevével vagy védjegyével ellátva értékesíti.

A Közösség területén belül letelepedett gyártó egyben az általa forgalomba hozott termékekhez rendelt felelős személy. A gyártó írásbeli meghatalmazással kinevezhet egy, a Közösség területén letelepedett felelős személyt, aki ezt írásban fogadja el.

A Közösség területén kívül letelepedett gyártónak ki kell neveznie egy, a Közösség területén belül letelepedett felelős személyt (jogi vagy természetes személyt), aki ezt írásban fogadja el.

közvetlen linka könyvjelzőbe.