Azonosítás az ellátási láncon belül

Kozmetikum forgalmazók azonosítása az ellátási láncon belül,  mind a felelős személy, mind  a forgalmazók kötelezettsége.

Az illetékes hatóság kérésére:

E kötelezettségnek a kozmetikai terméktételnek a forgalmazó rendelkezésére bocsátása időpontjától számított 3 évig kell megfelelni.

közvetlen linka könyvjelzőbe.