Kozmetikai rendelet – módosító és kiegészítő rendeletek – letöltések

1223/2009/EK Kozmetikai rendelet és az azt módosító és kiegészítő rendeletek, végrehajtási határozatok:

2013. július 11-től egységes kozmetikai rendelet (EKR) lépett hatályba. A 1223/2009/EK kozmetikai rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Ezen az oldalon megtalálja és letöltheti a 1223/2009/EK kozmetikai rendeletet, valamint a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében folyamatosan megjelenő módosító és kiegészítő rendeleteket, végrehajtási határozatokat.

1223/2009/EK rendelet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt aktuális változata:

1223/2009/EK rendelet letöltése 1223/2009/EK rendelet letöltése (Ezt a rendeletet 2013. július 11-től kell alkalmazni.)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009.  november 30.) a kozmetikai termékekről

1223/2009/EK rendelet (átdolgozott 2019.06.17.)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat (2019.06.17-i állapot)

A 1223/2009/EK rendeletet módosító és kiegészítő rendeletek, végrehajtási határozatok:

2019/831/EU rendelet letöltése 2019/831/EU rendelet letöltése
Az 1223/2009/EK rendelet II., III. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon (2019. június 12.) lép hatályba.
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/831 RENDELETE (2019. május 22.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének módosításáról (CMR anyagok)
A rendelet a következő anyagokat érinti:
Tiltott anyagok jegyzékébe került:
Quaternium-15; Chloroacetamide; Chlorophene; Dichlorometane; Formaldehide; Paraformaldehid; Bórsav, borátok, tetraborátok, oktaborátok, bórsav sói és észterei, valamint perbórsav, nátrium-perborát, dibutil-ón-hidrogén-borát; Methylene Glycol; Oxyquinoline és Oxyquinoline sulfate
Új anyagként felvételre került a korlátozottan felhasználható anyagok jegyzékébe:
Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO)
Furfural
Korlátozás kiegészítésre került sor:
Polyaminopropyl Biguanide (PHMB)

2019/701/EU határozat letöltése pdf vagy HTML fájlban 2019/701/EU határozat letöltése - PDF 2019/701/EU határozat letöltése - HTML
Az 1223/2009/EK rendelet 33. cikkében előírt, az összetevők közhasználatú neveit tartalmazó glosszáriumot e határozat melléklete tartalmazza.
A 96/335/EK határozat hatályát veszti 2020. május 8-tól.
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon (2019. május 28.) lép hatályba.
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/701 HATÁROZATA (2019. április 5.) a kozmetikai termékek címkézésénél használt összetevők közhasználatú neveit tartalmazó glosszárium létrehozásáról

2019/698/EU rendelet letöltése2019/698/EU rendelet letöltése
Az 1223/2009/EK rendelet III. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.
Az 1223/2009/EK rendelet V. mellékletében a 32. bejegyzés helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.
(1) 2019. november 27-től az 1-(4-klór-fenoxi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetil-bután-2-ont nem tartósítószerként tartalmazó kozmetikai termékek, amelyek nem felelnek meg az e rendeletben előírt korlátozásoknak, nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban.
2020. február 27-től az 1-(4-klór-fenoxi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetil-bután-2-ont nem tartósítószerként tartalmazó kozmetikai termékek, amelyek nem felelnek meg az e rendeletben előírt korlátozásoknak, nem forgalmazhatók az Európai Unióban.
(2) 2019. november 27-től az 1-(4-klór-fenoxi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetil-bután-2-ont tartósítószerként tartalmazó kozmetikai termékek, amelyek nem felelnek meg az e rendeletben előírt feltételeknek, nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban.
2020. február 27-től az 1-(4-klór-fenoxi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetil-bután-2-ont tartósítószerként tartalmazó kozmetikai termékek, amelyek nem felelnek meg az e rendeletben előírt feltételeknek, nem forgalmazhatók az Európai Unióban.
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon (2019. május 16.) lép hatályba. A 2. cikket 2019. november 27-től kell alkalmazni. A BIZOTTSÁG (EU) 2019/698 RENDELETE (2019. április 30.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének módosításáról (Climbazole)

2019/681/EU rendelet letöltése2019/681/EU rendelet letöltése
Az 1223/2009/EK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
2019. november 22-től az e rendelet által betiltott anyagokat tartalmazó, hajfestésre, valamint szemöldökfestésre és szempillafestésre szolgáló termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban.
2020. február 22-től az e rendelet által betiltott anyagokat tartalmazó, hajfestésre, valamint szemöldökfestésre és szempillafestésre szolgáló termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban.
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon (2019. május 20.) lép hatályba.
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/681 RENDELETE (2019. április 30.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (2-Chloro-p-Phenylenediamine)

2019/680/EU rendelet letöltése 2019/680/EU rendelet letöltése
Az 1223/2009/EK rendelet VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon (2019. május 20.) lép hatályba.
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/680 RENDELETE (2019. április 30.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (Phenylene Bis-Diphenyltriazine)

2018/1847/EU rendelet letöltése 2018/1847/EU rendelet letöltése
Az 1223/2009/EK rendelet V. mellékletében a 7. bejegyzés helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.
(1)   2019. június 17-től a Bifenil-2-olt tartalmazó, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2019. szeptember 17-től a Bifenil-2-olt tartalmazó, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban.
(2)   2019. június 17-től a nátrium-2-bifenilátot, kálium-2-bifenilátot vagy 2-aminoetán-1-ol; 2-fenilfenolt tartalmazó kozmetikai termékek tartósítószerként nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2019. szeptember 17-től a nátrium-2-bifenilátot, kálium-2-bifenilátot vagy 2-aminoetán-1-ol; 2-fenilfenolt tartalmazó kozmetikai termékek tartósítószerként nem forgalmazhatók az Európai Unióban.
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1847 RENDELETE (2018. november 26.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról (O-Phenylphenol)

2018/978/EU rendelet letöltése 2018/885/EU rendelet helyesbítések letöltése
Az 1223/2009/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
2019. május 1-től kezdve nem hozhatók forgalomba az Unió piacán olyan kozmetikai termékek, amelyek az e rendelet által tiltott anyagok közül egyet vagy többet tartalmaznak, sem olyan kozmetikai termékek, amelyek az e rendelet által korlátozott anyagok közül egyet vagy többet tartalmaznak, és nem felelnek meg az e rendeletben előírt korlátozásoknak.
2019. augusztus 1-től kezdve nem forgalmazhatók az Unió piacán olyan kozmetikai termékek, amelyek az e rendelet által tiltott anyagok közül egyet vagy többet tartalmaznak, sem olyan kozmetikai termékek, amelyek az e rendelet által korlátozott anyagok közül egyet vagy többet tartalmaznak, és nem felelnek meg az e rendeletben előírt korlátozásoknak. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon (2018. július 29.) lép hatályba.
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/978 RENDELETE (2018. július 9.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról* (Tagates)*

2018/885/EU rendelet letöltése 2018/885/EU rendelet letöltése
Az 1223/2009/EK rendelet VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon (2018. július 10.) lép hatályba.
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/885 RENDELETE (2018. június 20.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról* (MBBT [nano])*

2017/2228/EU rendelet helyesbítések letöltése 2017/2228/EU rendelet helyesbítések letöltése
Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
III. mellékletének módosításáról szóló, 2017. december 4-i (EU) 2017/2228 bizottsági rendelethez* 
(Földimogyoró-olaj és Hidrolizált búzafehérje)*

2017/2228/EU rendelet letöltése 2017/2228/EU rendelet letöltése
Az 1223/2009/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. 2018. szeptember 25-től az e rendelet által korlátozott anyagok legalább egyikét tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2018. december 25-től az e rendelet által korlátozott anyagok legalább egyikét tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon (2017. december 25.) lép hatályba.
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2228 RENDELETE (2017. december 4.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról* (Földimogyoró-olaj és Hidrolizált búzafehérje)*

2017/1413/EU rendelet letöltése 2017/1413/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet IV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. Ez a rendelet  az  Európai  Unió  Hivatalos Lapjában  való kihirdetését követő huszadik  napon    (2017. augusztus 23.) lép hatályba. 2018. február 24-től kizárólag az e rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2018. május 24-től kizárólag az e rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek lehetnek elérhetők az Európai Unióban.
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1413 RENDELETE (2017. augusztus 3.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról* (ZnO (színezék))*

2017/1410/EU rendelet letöltése 2017/1410/EU rendelet letöltése (A 1223/2009/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. Ez a rendelet  az  Európai  Unió  Hivatalos Lapjában  való kihirdetését követő huszadik  napon    (2017. augusztus 22.) lép hatályba. A melléklet 2. pontját 2021. augusztus 23-tól kell alkalmazni. 2019. augusztus 23-tól az e rendelet által tiltott anyagok legalább egyikét tartalmazó kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2021. augusztus 23-tól az e rendelet által tiltott anyagok legalább egyikét tartalmazó kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban.)
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1410 RENDELETE (2017. augusztus 2.) kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról* (HICC, atranol, (chloro)atranol)*

2017/1224/EU rendelet letöltése 2017/1224/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. Ez a rendelet  az  Európai  Unió  Hivatalos Lapjában  való kihirdetését követő huszadik  napon    (2017. július 26-án) lép hatályba. 2018. január 27-től kizárólag e rendeletnek megfelelő kozmetikai termékek hozhatók forgalomba az Unió piacán. 2018. április 27-től kizárólag e rendeletnek megfelelő kozmetikai termékek lehetnek elérhetők az Unió piacán.)
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1224 RENDELETE (2017. július 6.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról* (MI / Methylisothiazolinone)*

2017/238/EU rendelet letöltése 2017/238/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. Ezt a rendeletet 2017. szeptember 3-tól kell alkalmazni.
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/237 RENDELETE (2017. február 10.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról* (Benzofenon-3)*

2017/237/EU rendelet letöltése 2017/237/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.   (2017. március 2.-án) lép hatályba.
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/237 RENDELETE (2017. február 10.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról* (hajfestékek és szempillafestékek )*

2016/1198/EU rendelet letöltése 2016/1198/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. Ez a rendelet  az  Európai  Unió  Hivatalos Lapjában  való kihirdetését követő huszadik  napon    (2016. augusztus 11-én) lép hatályba. 2017. február 12-től kizárólag e rendeletnek megfelelő kozmetikai termékek hozhatók forgalomba és forgalmazhatók az Unió piacán. )
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1198 RENDELETE (2016. július 22.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról* (MI / Methylisothiazolinone )*

2016/1143/EU rendelet letöltése 2016/1143/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK  rendelet  III. melléklete e rendelet  mellékletének megfelelően  módosul. Ez a rendelet  az  Európai  Unió  Hivatalos Lapjában  való kihirdetését követő huszadik  napon    (2016. augusztus 2-án) lép hatályba. )
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1143 RENDELETE (2016. július 13.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról *(Titán-dioxid / Titán-dioxid {nano})*

2016/1121/EU rendelet letöltése 2016/1121/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba    (2016. július 31-én) lép hatályba. )
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1121 RENDELETE (2016. július 11.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról* (Etil-lauroil-arginát HCl)*

2016/1120/EU rendelet letöltése 2016/1120/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet IV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba    (2016. július 31-én) lép hatályba. )
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1120 RENDELETE (2016. július 11.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról *(szénfekete / Carbon Black / CI 77266 –  szénfekete {nano} / Carbon Black {nano} / CI 77266 {nano})*

2016/622/EU rendelet letöltése 2016/622/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK  rendelet  III. melléklete e rendelet  mellékletének megfelelően  módosul. Ez a rendelet  az  Európai  Unió  Hivatalos Lapjában  való kihirdetését követő huszadik  napon    (2016. május 12-én) lép hatályba. )
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/622  RENDELETE  (2016.  április 21.)  a  kozmetikai termékekről  szóló  1223/2009/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi rendelet  III. mellékletének  módosításáról *(Kálium-hidroxid)*

2016/621/EU rendelet letöltése 2016/621/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. Ez a rendelet  az  Európai  Unió  Hivatalos Lapjában  való kihirdetését követő huszadik  napon  (2016. május 12-én) lép hatályba. )
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/621 RENDELETE (2016. április 21.) a  kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi rendelet  VI. mellékletének  módosításáról *(Cink-oxid és Cink-oxid {nano})*

Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 4-i (EU) 2016/314 bizottsági rendelethez. ( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60., 2016. március 5. )

2016/314/EU rendelet letöltése 2016/314/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. E rendelet 2016. március 25. napján lép hatályba. 2017. március 25-től kizárólag az e rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termék hozható forgalomba az Unióban. )
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/314 RENDELETE (2016. március 4.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról *(Etoxi-diglikol)*

2015/1298/EU rendelet letöltése 2015/1298/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet II. és VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. 2016. február 18-tól kizárólag az e rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek hozhatók forgalomba és forgalmazhatók az Unióban.)
A BIZOTTSÁG (EU) 1298/2015 RENDELETE (2015. július 28.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és VI. mellékletének módosításáról *(3-benzilidén-kámfor)*

2015/1190/EU rendelet letöltése 2015/1190/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. E rendeletet 2015. augusztus 10-től kell alkalmazni, kivéve a melléklet 2. pontjában szereplő rendelkezéseket, amelyek 2016. augusztus 1-jétől alkalmazandók.)
A BIZOTTSÁG (EU) 1190/2015 RENDELETE (2015. július 20.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról *(hajfestékek)*

1004/2014/EU rendelet letöltése 1004/2014/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. 2015. április 16-tól kizárólag az e rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2015. október 16-tól kizárólag az e rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek lehetnek elérhetők az Európai Unióban. A rendelet 2015. április 16-tól alkalmazandó.)
A BIZOTTSÁG 1004/2014/EU RENDELETE (2014. szeptember 18.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról *(parabének)*

1003/2014/EU rendelet letöltése 1003/2014/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.  2015. július 16-tól kizárólag az e rendelettel módosított 1223/2009/EK rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2016. április 16-tól kizárólag az e rendelettel módosított 1223/2009/EK rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek lehetnek elérhetők az Európai Unióban. (Ezt a rendeletet 2015. július 16-tól kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 1003/2014/EU RENDELETE (2014. szeptember 18.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról *(MCI-MI/Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone)*

866/2014/EU rendelet helyesbítés letöltése 866/2014/EU helyesbítés rendelet letöltése Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III., V. és VI. mellékletének módosításáról szóló, 2014. augusztus 8-i 866/2014/EU bizottsági rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 238., 2014. augusztus 9.) (C16-alkil-trimetil-ammónium-klorid/Cetrimonium chlorid; C18-alkil- trimetil-ammónium-klorid/Steartrimonium chloride)

866/2014/EU rendelet letöltése 866/2014/EU rendelet letöltése (Az 1223/2009/EK rendelet III., V. és VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.)
A BIZOTTSÁG 866/2014/EU RENDELETE (2014. augusztus 8.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III., V . és VI. mellékletének módosításáról *(alkil (C16, C18, C22) trimetil-ammónium-klorid, citromsav (és) ezüst-citrát, Tris-biphenyl triazine /  Tris-biphenyl triazine {nano})*

358/2014/EU rendelet letöltése 358/2014/EU rendelet letöltése (2014. október 30-tól kizárólag az e rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek hozhatók forgalomba az Európai Unióban; 2015. július 30-tól kizárólag az e rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek lehetnek elérhetők az Európai Unióban.)
A BIZOTTSÁG 358/2014/EU RENDELETE (2014. április 9.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének módosításáról *(parabének és triclosan)*

674/2013/EU végrehajtási határozat letöltése 674/2013/EU végrehajtási határozat letöltése (A vállalkozások számára a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet I. mellékletében foglalt követelmények teljesítését lehetővé tévő iránymutatásokat e határozat melléklete állapítja meg.)
A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. november 25.)
a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletére vonatkozó iránymutatásokról

1197/2013/EU rendelet letöltése 1197/2013/EU rendelet letöltése (Ezt a rendeletet 2013. július 11-jétől kell alkalmazni, kivéve a melléklet 1., 3-9. i, 2. és 10. pontja rendelkezéseit, melyeket  2014. július 1-től kell alkalmazni)
A BIZOTTSÁG 1197/2013/EU RENDELETE (2013. november 25.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról *(haj- és szempillafestékek)*

246/2013 (VII. 2.) Korm. rendelet letöltése 246/2013 (VII.2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről letöltése (Ez a rendelet 2013. július 11-én lép hatályba, kivéve a 14. §-t és az 1. mellékletet, melyek 2013. szeptember 1-jén lépnek hatályba)
A Kormány 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelete a kozmetikai termékekről

246/2013 (VII. 2.) Korm. rendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat (2019.08.19.-i állapot)

658/2013/EU rendelet letöltése 658/2013/EU rendelet letöltése (Ezt a rendeletet 2014. szeptember 1-től kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 658/2013/EU RENDELETE (2013. július 10.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról *(hajfestékek)*

655/2013/EU rendelet letöltése 655/2013/EU rendelet letöltése (Ezt a rendeletet 2013. július 11-től kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 655/2013/EU RENDELETE (2013. július 10.) a kozmetikai termékekről tett állítások indokolására vonatkozó közös kritériumok megállapításáról

483/2013/EU rendelet letöltése 483/2013/EU rendelet letöltése (Ezt a rendeletet 2014. április 1-jétől kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 483/2013/EU RENDELETE (2013. május 24.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról *(polidocanol)*

344/2013/EU rendelet letöltése 344/2013/EU rendelet letöltése (Ezt a rendeletet 2013. július 11-től kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 344/2013/EU RENDELETE (2013. április 4.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., V. és VI. mellékletének módosításáról

’2019/08/19’