Ha valamely kozmetikai terméket egyidejűleg több közösségi tagállamban forgalmaznak, valamennyi tagállamban elérhetővé kell–e tenni a TID-et?

Nem. A termékinformációs dokumentációt (TID) csak azon tagállam illetékes hatósága számára kell felelős személynek elérhetővé tennie, ahol a dokumentációt tárolja. Több cím megadása esetén, a címkén ki kell emelnie azt a címet, ahol a termékinformációs dokumentációt  könnyen hozzáférhetővé tette.
A termékinformációs dokumentációban szereplő információnak a tagállam illetékes hatóságai által könnyen érthető nyelven kell rendelkezésre állnia.

közvetlen linka könyvjelzőbe.